Služby

Veden� �četnictv� - podvojn� �četnictv�

Veden� �četnictv� klientů, kteř� použ�vaj� podvojn� �četnictv� jistě ocen� na�i nab�dku kvality služeb a zku�enost�.

Daňov� evidence - jednoduch� �četnictv�

Daňov� evidence - jej� veden� (jednoduch� �četnictv�) provedeme rychle a kvalitně.

Mzdy a personalistika

Klienti ocenili voln� čas a �spory vznikl� přesunut�m agendy mzdy a personalistika na na�i společnost.

�četnictv� po internetu

Povedeme va�e �četnictv� po internetu, zajist�me ře�en� online pro men�� i velk� společnosti. �četnictv� po internetu snadno, kvalitně a bezpečně.

�četn� poradenstv� a konzultace veden� �četnictv�

Poskytujeme �četn� poradenstv� a konzultace v maxim�lně nejvy��� kvalitě. Spolehněte se na n�s i Vy. Veden� �četnictv�? je důležit� nejen pro fungov�n� Va�� společnosti.

Kontroln� dohled

Kontroln� dohled nad �četn�mi operacemi a v oblasti veden� �četnictv�.


Poskytujeme z�ruky za prov�děn� služby a ručen� za zpracovanou agendu. Proč zaměstn�vat a platit drah� zaměstnance ekonomick�ho �seku když v�hodněji mohu nechat veden� �četnictv� extern� firmě, když to n�kladově vych�z� levněji? Pro tyto firmy je zde na�e nab�dka veden� �četnictv�. Co si pod pojmem extern� veden� �četnictv� můžeme představit? Pravideln� veden� �četnick�ch agend v na�ich (va�ich) provozovn�ch na na�� (va��) technice a na�ich (va�ich) programech. Pro vy��� ochranu a jistotu klienta jsme ze z�kona poji�těni u Česk� poji�ťovny.

Aktuality, novinky, d�le�it� ...
Nový web spuštěn

Společnost COMPTES MMI s.r.o. Vás víta na naší nové webové firemní prezentaci.